Miasto, Nauka, Region
Kilkaset komputerów dla dzieci w ramach programu grantowego PGR

Nowoczesne komputery trafiły do dzieci z rodzin pegeerowskich Dzieci z rodzin, które w czasach PRL

Czytaj Dalej