Nowoczesne komputery trafiły do dzieci z rodzin pegeerowskich

Dzieci z rodzin, które w czasach PRL były zatrudnione w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, i które były jednymi z największych ofiar zmiany ustroju gospodarczo-społecznego w latach 90. ubiegłego wieku, mogą liczyć na różne formy wsparcia.

Programy adresowane do takich rodzin mają na celu choć w niewielkim zakresie zredukować różnice w poziomie materialnym, które w coraz większym stopniu decydują o przyszłości młodych ludzi.

W dzisiejszej rzeczywistości trudno sobie np. wyobrazić sprawnie realizowaną edukację bez dysponowania przez rodziny tak podstawowym sprzętem jak komputer.

Być może nie wszyscy zdajamy sobie sprawę z tego, że również w tym zakresie jest w Polsce jeszcze wiele do zrobienia, a czas nauki zdalnej pokazał, że problem ten należy jak najszybciej rozwiązać.

Gmina Prudnik jest jedną z tych, które realizują program wsparcia cyfrowego, adresowany do rodzin pegeerowskich. Jest on finansowany z funduszy unijnych.

Dzieci mogą już korzystać z nowego sprzętu

Prudnik otrzymał w ramach programowego wsparcia niemal osiemset tysięcy złotych, dzięki którym udało się nabyć dużą liczbę komputerów, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych i tabletów. Łącznie do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR trafiło ok. trzysta pięćdziesiąt sztuk sprzętu.

Komputery są właśnie rozdysponowane i mogą służyć dzieciom w efektywnym uczeniu się, ale również w konstruktywnej i rozwijającej zabawie. Sprzęt jest nowy i posiada już wgrane oprogramowanie. Może od razu w pełni służyć nowym użytkownikom.

Kolejne rodziny, które spełniają wszystkie formalne wymogi programu sukcesywnie otrzymują zakupiony w ramach projektu sprzęt.

Dzięki dobrym warunkom, jakie Prudnik uzyskał w ogłoszonym przetargu, zdołano zaoszczędzić więcej środków, w związku z tym możliwe będzie rozszerzenie programu na kolejne potrzebujące rodziny.