Czas na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) – uznali radni Prudnika, w ślad za radnymi z Kluczborka. To te dwie gminy jako pierwsze postanowiły o otworzeniu się na projekt nowych spółek gmin z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Efektem mają być nowe mieszkania czynszowe – budowane z udziałem kapitału rządowego. Krajowy program ma objąć przekazanie dotacji w wysokości 3 mln zł (na jednego udziałowca), które pozwolą na organizację działalności, zabezpieczenie płac i opracowanie dokumentacji. Pieniądze, które pozwolą na budowę mieszkań, w swojej gestii będzie mieć Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ile trzeba będzie wyłożyć na nowe mieszkanie?

Przyszli lokatorzy będą musieli partycypować w kosztach budowy. Ich wkład wyniesie od 15 do 25%. Nie staną się jednak od razu właścicielami lokali: możliwość wykupienia mieszkania będzie im się należała dopiero po 15 latach.

Władze Prudnika planują rozpoczęcie realizacji inwestycji na działce o powierzchni 3 ha, znajdującej się w pobliżu ul. Skowrońskiego, niedaleko innego projektu – mieszkania budować chce też bowiem Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.