Kolejne etapy realizowania inwestycji

Obwodnice są szczególnie istotnymi drogami dla wszystkich miast. Pozwalają znacząco zredukować ruch samochodów na ulicach i tym samym zwiększają zarówno poziom bezpieczeństwa na drogach, jak i komfort jazdy. Mieszkańcy Prudnika mogą być zadowoleni z planowanej właśnie inwestycji.

Miasto będzie miało swoją obwodnicę, która powstanie w ramach szerszego programu o zasięgu krajowym, zakładającego wybudowanie stu obwodnic do 2030 roku.

Jednym z pierwszych etapów budowy dróg o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności jest przeprowadzanie konsultacji społecznych. Nie inaczej jest w Prudniku, gdzie 23 marca 2022 r. odbyło się takie właśnie spotkanie. Zainteresowane osoby mogły zapoznać się ze szczegółami projektu, który przedstawiono w Prudnickim Ośrodku Kultury.

Konsultacje dotyczyły konkretnego dokumentu, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, w którym znalazły się również założenia szerszej koncepcji całego programu.

Obwodnica Prudnika będzie realizowana w ciągu jednej z dróg krajowych (droga nr 41).

Warto przedstawić swoje propozycje

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących budowy obwodnic, jak i innych dróg, jest ich przebieg. Na etapie przedstawienia studium technicznego możliwe jest jeszcze wprowadzenie różnych korekt i nowych założeń – stąd tak ważne jest poddanie studium ocenie i dyskusji w ramach różnych środowisk.

Spotkania informacyjne, takie jak ostatnio przeprowadzone w Prudniku, mają na celu przedstawienie wielu kwestii dotyczących projektu, szczególnie tych, które mogą wywołać protesty albo  niezadowolenie.

Alternatywy będą brane pod uwagę, jeśli technicznie da się je wykonać. Przy ocenieniu opinii i wniosków brane są pod uwagę również kwestie prawne i finansowe.

Uwagi, wnioski i spostrzeżenia można wysyłać do 6 kwietnia 2022 r. Należy je przesłać na adres tradycyjny albo internetowy Mostów Katowice.

Szczegółowe informe i dokumenty związane z planowaną obwodnicą Prudnika można znaleźć na dedykowanej jej stronie internetowej (DK41-Prudnik.pl).

Więcej informacji z dróg – w serwisie NaDrogach.pl.