Bardzo duża część osób, chcących zamieszkać w TBS-i przekroczyła próg dochodowy, który był jednym z kryteriów pozytywnego rozpatrzenia wniosków. Burmistrz ogłosił więc nowy nabór na trochę innych zasadach.

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego już wkrótce rozpocznie budowę nowego bloku. Znów będzie można składać podanie, ale musimy pamiętać o kilku kryteriach. Przede wszystkim chodzi o to, aby nie przekroczyć określonego progu dochodowego.

Próg dochodowy

Jakiego progu dochodowego nie możemy przekroczyć, jeśli będziemy chcieli zamieszkać w nowym bloku TBS-u? Jeśli jesteśmy osobami samotnymi, to nasz dochód nie może przekraczać 4319 złotych, podczas gdy wartość ta dla rodziny trzyosobowej wynosi 8351 zł.

TBS potrzebuje lokatorów

Ludzie potrzebują miejsca do zamieszkania, a TBS potrzebuje ludzi. Dlaczego? Otóż, aby wszystko poszło zgodnie z planem, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi podpisać umowę Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a to wymaga skompletowania obsady składającej się z 16 lokatorów.