Zarówno osocze krwi, jak i z niego pochodzące leki, mają kluczowe znaczenie dla medycyny i zdrowia pacjentów. Niestety, dostępność tego cennego surowca jest coraz bardziej ograniczona, co pogłębia już istniejący kryzys w tej dziedzinie. Wskazują na to specjaliści, którzy zauważają, że mimo rosnącej liczby pacjentów wymagających leczenia preparatami osoczopochodnymi, ilość dostępnego osocza spada – przede wszystkim ze względu na pandemię.

Leki produkowane z osocza są niezwykle istotne dla wielu procesów medycznych. Osocze jako element stanowiący 55% objętości krwi, jest nie tylko podstawą do produkcji tych specyfików, ale samo w sobie może stanowić lek. Przykładem takiego zastosowania jest przetaczanie osocza w celu ocalenia życia pacjenta, np. podczas obfitych krwawień lub w przypadku zaburzeń koagulacji krwi powiązanych z ciężkimi chorobami wątroby.

Osocze pozyskane od dawców może być wykorzystywane bezpośrednio w szpitalach lub po zamrożeniu poddawane jest procesowi frakcjonowania. Ta metoda polega na podziale osocza na mniejsze frakcje, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie specyficznych preparatów krwiopochodnych. Wśród nich znajduje się np. albumina stosowana w sytuacjach niedoboru białek czy immunoglobuliny (przeciwciała) wykorzystywane podczas terapii chorób immunologicznych, braku odporności czy we wczesnym etapie leczenia chorób zakaźnych. Dodatkowo, z osocza produkuje się koncentraty czynników krzepnięcia krwi, które służą do leczenia i prewencji powikłań u osób cierpiących na hemofilię i inne skazy krwotoczne.