W dniu 1 listopada, na cmentarzu komunalnym w prudnickim mieście, odbyła się czwarta zbiórka charytatywna pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Wydarzenie to zorganizowane było przez lokalne Towarzystwo Historyczne, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz miejscową administrację miejską. Celem kwesty jest ochrona i renowacja zabytkowych nagrobków miejscowości.

W trakcie całodniowego wydarzenia, które trwało ponad 6 godzin, niemal 50 wolontariuszy zebrali łączną kwotę 19 727 złotych oraz niewielką sumę w walucie obcej. Wynik ten jest o prawie 2000 złotych wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na finalizację procesu renowacji przedwojennego grobu Paula Langego, byłego burmistrza Prudnika. Warto przypomnieć, że dzięki środkom zebranym podczas poprzedniej edycji kwesty w 2019 roku, udało się odrestaurować grób Filipa Roboty – polskiego nauczyciela i aktywisty społecznego na Śląsku, który zmarł w Prudniku w 1902 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu.