Od początku roku szkolnego 2021, czyli od września i października, nauczyciele specjalizujący się w indywidualnej terapii rewalidacyjnej z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby na terenie gminy Prudnik, nie otrzymują przewidzianych dodatków do swojego wynagrodzenia. W tej sytuacji, dyrektorzy placówek edukacyjnych oczekują na oficjalne stanowisko ministerstwa, które powinno rozwiać wszelkie prawne wątpliwości.

Sytuacja dotyczy specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych, które są realizowane na terenie szkolnym na podstawie oficjalnych orzeczeń wydanych przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. W kontekście gminy Prudnik, dodatek za takie zajęcia stanowi 20 procent podstawowej stawki wynagrodzenia nauczyciela, co ma na celu rekompensować im dodatkowy wysiłek związany z prowadzeniem tych zajęć. Dodatek ten był regularnie wypłacany nauczycielom w latach ubiegłych. Jednakże, podczas niedawnego audytu gminnego przeprowadzonego w jednej ze szkół podstawowych, pojawiła się nowa interpretacja przepisów oświatowych. Interpretacja ta podważa zasadność wypłacania dodatku, jeśli zajęcia odbywają się w szkole, a nie w domu ucznia.

W sierpniu, Gminny Zarząd Oświaty w Prudniku zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Edukacji Narodowej o oficjalną interpretację przepisu Karty Nauczyciela dotyczącego tej kwestii. Do dnia dzisiejszego nie uzyskał jednak odpowiedzi. W międzyczasie, dyrektorzy wszystkich szkół na terenie gminy Prudnik postanowili zawiesić wypłatę dodatku ze względu na chęć przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli interpretacja ministerstwa będzie korzystna dla nauczycieli, to dodatki zostaną im wypłacone, choć z pewnym opóźnieniem.