W Prudniku, na ulicy Morcinka, znajdują się dwie kamienice z dziewiętnastego wieku, które mają być poddane gruntownej renowacji. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 6 milionów złotych. Celem remontu jest stworzenie 20 nowych mieszkań, co będzie tańszym rozwiązaniem niż budowa nowego bloku mieszkalnego.

Od dekady w Prudniku nie przeprowadzano tak kompleksowych prac remontowych nad budynkiem wielorodzinnym należącym do gminy – przyznaje Władysław Podróżny, prezes gminnej spółki ZUK, odpowiedzialnej za administrowanie mieszkaniami. Wyraźnie zadowolony z obecnej sytuacji, Podróżny wyraża nadzieję na kontynuację takiego trendu.

Prudnik ma unikalną historię jeśli chodzi o swoją architekturę. W XIX wieku, kiedy miasto było ważnym ośrodkiem przemysłowym, powstało wiele czynszowych kamienic. Te budynki szczęśliwie przetrwały drugą wojnę światową, jednak po niej nie były odpowiednio konserwowane i teraz wiele z nich jest w złym stanie. Obecnie gmina Prudnik posiada 1750 mieszkań zlokalizowanych w 150 budynkach wielorodzinnych – to więcej niż w dwukrotnie większej Nysie.

Na listach oczekujących na mieszkania komunalne w Prudniku znajduje się ponad sto rodzin, mimo że lista ta ostatnio znacznie się skróciła. Gminna spółka ZBK, korzystając ze swoich funduszy oraz dotacji z budżetu gminy, każdego roku przeprowadza remonty i udostępnia do wynajmu kilkadziesiąt opuszczonych lokali. Te nieruchomości, często po zmarłych właścicielach, wymagają najczęściej malowania, a czasem także wymiany instalacji czy ogrzewania.