Do mieszkańców Opola i okolic skierowany jest ważny apel ze strony funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, wynikający z obfitych opadów śniegu, które miały miejsce podczas ostatniego weekendu. Przekaz ten dotyczy konieczności uważania na niebezpieczeństwa płynące z zalegającego na budynkach śniegu, sopli lodu oraz nawisów śniegowych.

Dodatkowo, strażacy wskazują na fakt, że jeden metr sześcienny śniegu puchowego może ważyć aż do 200 kg. W przypadku śniegu mokrego ta masa wzrasta do 700-800 kg, a lód może ważyć nawet około 900 kg. Jak przypominają strażacy, nie tylko duże ilości śniegu stanowią zagrożenie. Równie niebezpieczne są sople lodu oraz nawisy śniegowe. Zwracają oni uwagę na konieczność ich regularnego usuwania, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i życia.

W tym kontekście strażacy przypominają również o istotnym obowiązku ciążącym na właścicielach, zarządcach oraz administratorach budynków. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za usuwanie śniegu i lodu z dachów. Nieuwzględnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem mandatu karnego.