Starania o zapewnienie posiłków dorosłym obywatelom w Głuchołazach i Głogówku nie były pozbawione przeszkód, ale mimo to udało się zrealizować ten cel. Taki problem nie wystąpił jednak w Prudniku. Zapewnienie wsparcia w formie posiłków jest jednym z głównych zadań gmin. Budżety samorządowe na pomoc społeczną ciągle rosną, a dodatkowe środki na te cele są finansowane ze środków rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

– Nasz lokalny Środowiskowy Dom Samopomocy przygotowuje posiłki dla dorosłych, którzy kwalifikują się do tego programu – wyjaśnia Bernadeta Bednarczuk, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

– W ciągu ostatnich trzech lat liczba dorosłych korzystających z tego programu spadła. Jednakże, zauważamy wzrost liczby dzieci korzystających z tej formy pomocy. W 2021 roku przeznaczyliśmy na ten cel 715 tys. zł. W ubiegłym roku suma ta wzrosła już do 1,1 mln zł.

– W ubiegłym roku pomocą żywieniową objęliśmy 284 osoby – informuje Justyna Kipka, pełniąca obowiązki zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

– Z usług restauracyjnych korzystało 11 osób, 68 dzieci uczęszczało na posiłki do przedszkoli i szkół, a reszta otrzymała zasiłek. W tym roku kontynuujemy realizację tego programu. Zakończyliśmy procedurę zapytania ofertowego. Wybrana została jedna z miejscowych restauracji. Posiłki będą także dostarczane do przedszkoli i szkół.

Żadna z restauracji w Głuchołazach nie zgłosiła chęci udziału w przetargu na usługę zapewnienia posiłków dla dorosłych mieszkańców gminy. Wybór padł na ofertę firmy cateringowej spoza miasta.