Rodzinny biznes z siedzibą nieopodal Opola, PSM Metalbau – Jaszkowic, planuje rozszerzenie swojej działalności poprzez budowę nowego zakładu w strefie ekonomicznej Prudnika. Ten krok stworzy dodatkowe miejsca pracy dla 30 osób i umocni pozycję firmy jako drugiego inwestora w sektorze budowlanym na tym obszarze.

PSM Metalbau – Jaszkowic to spółka założona przez trzy braterskie jednostki i ma swoją bazę w Kątach Opolskich. Firma specjalizuje się w produkcji i projektowaniu konstrukcji stalowych, które są następnie wykorzystywane do budowy hal przemysłowych i magazynowych.

Z powodu fluktuacji na rynku, firma podjęła decyzję o dywersyfikacji swojego portfela – stąd pomysł na nowy zakład i wprowadzenie do oferty nowych produktów – tłumaczy Piotr Jaszkowic. Wybór Prudnika jako lokalizacji nowego obiektu jest strategicznym ruchem, zważywszy na bliskość Republiki Czeskiej. Firma już wcześniej współpracowała z czeskimi partnerami i widzi możliwość rozszerzenia sprzedaży swoich produktów na tamtejszy rynek. Ponadto, z uwagi na trudności w rekrutacji pracowników w okolicach Opola, firma widzi potencjał w pozyskaniu nowej siły roboczej w regionie Prudnika.

Aktualnie PSM Metalbau – Jaszkowic prowadzi negocjacje z lokalnymi władzami na temat zakupu 4-hektarowej działki przy ulicy Przemysłowej, znajdującej się w strefie ekonomicznej Prudnika. Wszelkie ustalenia muszą jednak przejść przez proces otwartego przetargu, kierowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.