Umowa dotycząca realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej numer 1837 na odcinku Dobra – Rzepcze w miejscowości Kierpień, została niedawno podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Zadanie to zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc. Obejmują one rekonstrukcję i rozszerzenie jezdni oraz chodnika na długości 999 metrów. W ramach prac przewidziane jest także stworzenie zatok autobusowych, specjalnego systemu oświetlenia, rekonstrukcja poboczy oraz rowów przydrożnych. Ponadto, planuje się przebudowę zjazdów i sieci kanalizacji deszczowej, a także wpustów ulicznych.

Całość projektu kosztować ma 4 169 995,38 zł brutto. Wkład finansowy Powiatu prudnickiego wyniesie około 410 tysięcy złotych. Gmina Głogówek dołoży do projektu kwotę około 1,25 miliona złotych. Dodatkowo, na finansowanie inwestycji pozyskano dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wynosi 1 808 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2025 roku, czyli 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.