Prudnickie Nadleśnictwo podało wyniki swoich działań mających na celu zalesianie jałowych obszarów rolnych. Dzięki realizacji Narodowego Programu Zwiększania Lesistości, południowa cześć Opolszczyzny została wzbogacona o dodatkowe 1,1 tysiąca hektarów terenów leśnych. Jest to obszar porównywalny z tym, który od setek lat zajmują lasy na Kopie Biskupiej i Srebrnej Kopie.

W 1995 roku, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powierzyło Instytutowi Badawczemu Leśnictwa misję opracowania strategii mającej na celu zwiększenie powierzchni lasów w kraju do 30% w ciągu najbliższych 25 lat, a następnie do 33% do 2050 roku. Program ten został zatwierdzony przez rząd i obecnie jest realizowany przez Lasy Państwowe.

Działania te noszą nazwę „Las zamiast ugorów” i polegają na wyznaczeniu do zalesienia terenów rolnych, będących własnością państwa, które charakteryzują się słabo urodzajnymi glebami V i VI klasy i są położone między obszarami leśnymi. W części przypadków, tereny zostały nabyte od indywidualnych rolników, którzy dobrowolnie zdecydowali się na sprzedaż swoich mało efektywnych rolniczo gruntów. Na przykład, Nadleśnictwo Prudnik otrzymało kilkadziesiąt hektarów terenu w rejonie Dębowca od państwowej spółki Stadnina Koni Prudnik.