Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, zapoczątkował program o nazwie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”. Jest to projekt mający na celu umożliwienie sołectwom zgromadzenia funduszy na realizację niewielkich inwestycji dedykowanych społecznościom wiejskim.

Prezentując szczegółowe warunki programu na 2024 rok, Buła zaznaczył, że każda aplikacja może liczyć na wsparcie w wysokości 6,5 tys. złotych z budżetu Województwa Opolskiego. Dodatkowo, Samorząd Powiatu Prudnickiego przekaże 1,3 tys. złotych na ten cel, a gminy zobowiązane są do udzielenia wsparcia finansowego o równowartościowej lub większej kwocie.

Podczas ceremonii podpisania umów, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Prudniku, obecność zaznaczyli nie tylko Marszałek Andrzej Buła i członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn, ale także Marcin Oszańca, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Z pokłonem przyjęto także Janusza Siano, wicestarostę Powiatu Prudnickiego, sekretarz Powiatu Prudnickiego Agnieszkę Zagórską, burmistrzów Prudnika i Białej – Grzegorza Zawiślaka i Edwarda Plicko, a także wójta Gminy Lubrza Damiana Drabika, skarbników samorządów: Wioletę Zator, Joannę Chrobak, Alinę Janik oraz sołtysów z sołectw, które w 2024 roku będą korzystać z programu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Warto podkreślić, że jedynie Powiat Prudnicki zdecydował się na udzielenie wsparcia finansowego dla każdego projektu. Całkowita suma środków przeznaczonych na realizację zadań we wszystkich sołectwach w 2024 roku wyniesie 404 657,63 złotych.