W ciągu najbliższych siedmiu miesięcy, to przedsiębiorstwo z Głogówka będzie odpowiedzialne za transport pasażerów korzystających z miejskich autobusów w Prudniku. Wyboru dokonano na podstawie miejskiego przetargu. Niemniej jednak, po wymienionym okresie, lokalna administracja planuje zastanowić się nad innymi dostępnymi opcjami.

Od początku 2022 roku, decyzją władz Prudnika, lokalna komunikacja miejska stała się bezpłatna dla wszystkich mieszkańców. W decyzji tej uwzględniono koszt funkcjonowania trzech autobusów w pierwszym roku wprowadzenia darmowego transportu, który wyniósł gminę 400 tysięcy złotych.

Przed tą decyzją, dochody gminy z tytułu sprzedaży biletów na przejazdy autobusowe wynosiły rocznie około 40 tysięcy złotych. Analizując te dane, burmistrz i radni doszli do wniosku, że mogą sobie pozwolić na dodatkowe wydatki w tej samej wysokości. Celem takiego posunięcia było zachęcenie mieszkańców do częstszego korzystania z usług komunikacji miejskiej.