Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Prudniku zdołał uzyskać dodatkowe środki finansowe rzędu blisko 400 tysięcy złotych. Dzięki temu instytucja ta będzie mogła skuteczniej angażować się w działania mające na celu aktywizację osób bez pracy. W ciągu pierwszych kilku miesięcy roku, od stycznia, PUP w Prudniku wydał już ponad 3 miliony złotych, co stanowi więcej niż połowę zaplanowanego na ten rok budżetu urzędu.

Radosław Nosidlak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, podkreśla problemy z stagnacją na lokalnym rynku pracy. To jest wyraźnie widoczne poprzez brak wpływających ofert od potencjalnych pracodawców.

Dyrektor Nosidlak informuje też, że urząd ubiegał się o dodatkowe fundusze z rezerwy ministra. Jak wynika z jego słów, wniosek okazał się skuteczny – nieco poniżej 300 tysięcy złotych trafiło do funduszu pracy PUP. Urząd złożył również wniosek o dodatkowe pieniądze przeznaczone na fundusz szkoleniowy, który służy do edukacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Wsparcie, jakie udało się uzyskać w tym zakresie, to kwota 90 tysięcy złotych. Urząd kontynuuje realizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz szkoleń dla bezrobotnych.

Na ten rok Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku otrzymał z góry przyznane środki w wysokości 5,5 miliona złotych. To nieznacznie więcej, niż instytucja ta miała do dyspozycji w ubiegłym roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi tam stale około 1500 osób. Należy podkreślić, że stopa bezrobocia w tej części Opolszczyzny jest jedną z najwyższych.