W gminie Prudnik nastąpiła zmiana na stanowisku wiceburmistrza. Od teraz funkcję tę pełni Wiesław Kopterski, były dyrektor prudnickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jego główne obowiązki obejmują nadzór nad sprawami oświaty, społecznymi oraz sportowymi. Stanowisko objął dzień wcześniej.

Wybór Kopterskiego na to stanowisko podyktowany był jego solidnym doświadczeniem pedagogicznym i zarządczym, zdobytym podczas wieloletniej pracy jako dyrektor CKZiU w Prudniku. Zdaniem burmistrza Grzegorza Zawiślaka, Kopterski jest osobą posiadającą rozległą wiedzę na temat oświaty, a także umiejętności zarządzania. W sytuacjach, kiedy burmistrz nie będzie dostępny, to właśnie Kopterski będzie pełnił rolę jego zastępcy.

Zdaniem nowego wiceburmistrza Prudnika, kontynuacja dotychczasowych działań nie wyklucza wprowadzenia pewnych zmian. Szczególnie chodzi tu o obszar zarządzania oświatą. Kopterski planuje przenieść część funkcji obecnie pełnionych przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania do urzędu miejskiego. Jego celem jest uniknięcie konfliktów i zapewnienie, że nauczyciele, uczniowie i ich rodzice będą zadowoleni z tych zmian.

Obowiązki Kopterskiego jako wiceburmistrza Prudnika nie kończą się na edukacji. Będzie on również odpowiedzialny za Ośrodek Społeczny w Prudniku oraz kluby sportowe działające na terenie gminy.