Kilka dni temu nastąpiła oficjalna uroczystość przekazania placówce ZOZ w Białej kolejnego sprzętu medycznego. To nie pierwsza taka sytuacja. Każde dofinansowanie dla tej placówki spotyka się z dużą wdzięcznością nie tylko personelu medycznego, ale również samych pacjentów. Będą oni mogli bowiem swobodnie korzystać z rozwiązań zaawansowanych technologicznie, co nie tylko umożliwi przeprowadzenie większej ilości badań, ale również pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę i profilaktykę.

Ponad 600 tysięcy złotych dla ZOZ w Białej

3 września o godzinie 14stej nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu. To nowoczesne rozwiązania służące diagnostyce i rehabilitacji kardiologicznej oraz płucnej. Inwestycja została sfinansowana w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród dostarczonego sprzętu znalazły się urządzenia do dekontaminacji. Są stosowane przede wszystkim w procesach usuwania szkodliwych substancji i cząsteczek z wybranych powierzchni oraz narzędzi. Ponadto takie propozycje doskonale oczyszczają powietrze. Należy przyznać, że dostarczony sprzęt to wysokiej jakości rozwiązania, o zaawansowanej technologii, które z pewnością zastąpią część starych urządzeń.

Modernizacja sprzętu dużym ułatwieniem dla wszystkich

Inwestycje dla szpitali są niezwykle pożądanymi zjawiskami, zwłaszcza w nieco biedniejszych gminach. Nie ma się zatem czemu dziwić, że ZOZ w Białej bardzo cieszy się kolejnym sprzętem, ułatwiającym pracę całego personelu medycznego. Nowe technologie to nie tylko więcej możliwości, to również szybszy czas reakcji i dokładniejsza diagnostyka, która w przypadku chorób kardiologicznych może być kluczowa w walce o zdrowie pacjenta. Jak podkreślają samorządowcy, pozyskanie środków na nowy sprzęt było jednym z siedemnastu wniosków złożonych przed władze. Być może w najbliższych dniach dofinansowanie uda się uzyskać także w pozostałych, planowanych na najbliższe lata inwestycjach.