Ankieta dla mieszkańców gminy Walce

Samorządy w Polsce przygotowują plany na kolejne lata działalności. Przed wypracowaniem takich projektów jest właśnie Gmina Walce. W związku z pracami nad strategią dotyczącą lat 2022 – 2030 do konsultacji zaproszeni zostali również mieszkańcy miejscowości znajdujących się na obszarze gminy.

Swój pogląd na temat życia w gminie Walce i pomysły na przyszłość można wyrazić w prosty i zarazem skuteczny sposób – za pośrednictwem przygotowanej przez Urząd Gminy Walce ankiety.

Opracowywany plan ma dotyczyć aż ośmiu kolejnych lat, dlatego każdy, kto jest zainteresowany tym, co dzieje się w miejscu, w którym żyje, i w którym nadal zamierza żyć, ma możliwość oddania głosu, który zostanie uwzględniony w projekcie.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Strategia rozwoju gminy

Jakie są główne założenia przyszłej strategii rozwoju gminy Walce? Przede wszystkim zakłada się pozyskiwanie nowych inwestycji i środków, również zewnętrznych, na ich realizację. W strategiach rozwojowych jednostek samorządów terytorialnych określa się również zadania bazowe, bez których gminy nie są w stanie prawidłowo funkcjonować.

Strategia rozwoju jest w każdej gminie dokumentem najistotniejszym i fundamentalnym, określającym zakres podejmowanych działań w najbliższych latach, dlatego głos mieszkańców gminy w tej kwestii ma również specjalne znaczenie.

Jakie pytania znajdują się w ankiecie przygotowanej z myślą o mieszkańcach miejscowości należących do gminy Walce?

Uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć m.in. na temat aktualnego stanu gminy i czy są z niego zadowoleni. Pytania będą również dotyczyły planów na najbliższą przyszłość – m.in. ewentualnej przeprowadzki.

Te i wiele innych pytań – w internetowej ankiecie gminy Walce.