Miasto uzyskało dofinansowanie

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej numer 3 w Prudniku jest jedynym tego rodzaju obiektem w tej lokalizacji. W związku z zamiarami przeprowadzenia modernizacji obszaru objętego miejskim programem rewitalizacyjnym, który ma zostać przeprowadzony do 2023 roku starano się o pozyskanie środków również na odnowienie znajdującego się tu boiska.

Gmina Prudnik złożyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sześć miesięcy temu.

Ubiegano się o uzyskanie dofinansowania przyznawanego samorządom terytorialnym z budżetu przewidzianego na realizację działania „Inwestycje” w ramach „Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

Nabór wniosków do programu zakończył się doskonałą oceną prudnickiego projektu, który uplasował się na pierwszym miejscu.

Środki potrzebne na realizację inwestycji oszacowano na ponad 680 tysięcy złotych. Prace na terenie boiska rozpoczną się wiosną przyszłego roku.

Kompleksowa modernizacja

Projekt renowacji boiska sportowego został wysoko oceniony m.in. z uwagi na potencjał samego miejsca, które znalazło się w planie renowacji większego obszaru w tej części miasta.

Nowoczesny obiekt sportowy, dzięki któremu młodzież będzie miała szansę na podjęcia aktywności fizycznej w bezpiecznych i komfortowych warunkach, bez wątpienia powinien się znajdować na terenie szkolnym.

Istniejąca baza była również atutem przy podjęciu decyzji o wsparciu finansowym planowanych prac modernizacyjnych obiektu.

Prace obejmą m.in. wybudowanie nowego, pełnowymiarowego boiska do koszykówki z powierzchnią poliuretanową – w miejscu starego i zniszczonego boiska, budowę nowego boiska do piłki ręcznej o takiej samej nawierzchni, wykonanie skoczni do skoku w dal, zainstalowanie siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury dodatkowej.