CKZiU stawia na nowoczesność

Gospodarka przechodzi obecnie kolejną rewolucję – cyfrową. Za tym globalnym trendem, który z roku na rok rośnie w siłę i wszystko wskazuje na to, że nie ma od niego odwrotu musi również podążyć edukacja.

Doświadczenia ostatnich lat z nauką zdalną dobitnie pokazały, że także edukacja przechodzi podobny proces i w coraz większym zakresie funkcjonuje w formule wirtualnej.

Nie ma już czasu na to, żeby pozostać w tyle za dominującym trendem, również jeśli chodzi o kształcenie zawodowe.

Przemysł 4.0 to nasza najbliższa przyszłość. W związku z tym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, współpracując z Powiatem Prudnickim i partnerem czeskim – szkołą działającą w podobnym obszarze – realizuje kompleksowy projekt, który ma na celu edukowanie uczniów i kadry nauczycielskiej w kierunku cyfrowym.

W ramach projektu udało się już stworzyć nowoczesną pracownię, która pozwala aktywnie współpracować podmiotom funkcjonującym w różnych krajach, koordynując działania i realizując zadania wspólnie w trybie online.

Przemysł 4.0

Przed przemysłem 4.0 zarysowują się wielkie możliwości, zarówno w zakresie rozwoju przedmiotowego i strukturalnego, jak i aktywnego zwiększania efektywności.

Nowy projekt edukacyjny pozwala adeptom różnych profesji związanych z przemysłem podążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, wyznaczaną przez rewolucję technologiczną, w ramach której przedsiębiorstwa są coraz bardziej samodzielne na każdym etapie produkcji.

Nowy projekt edukacyjny pozwala adeptom różnych profesji związanych z przemysłem podążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, wyznaczaną przez rewolucję technologiczną, w ramach której przedsiębiorstwa produkcyjne są coraz bardziej samodzielne na każdym etapie produkcji.

Przedsiębiorstwa mogą w znacznie większym stopniu niż dotychczas kształtować warunki funkcjonowania – od zapewnienia sobie elementów niezbędnych do produkcji, przez realizację zamówienia, po bezpośrednią wysyłkę do klienta.

Łańcuch tradycyjnych powiązań, dzięki zastosowaniu nowych możliwości technologicznych, które określa się mianem czwartej rewolucji przemysłowej, zostaje znacznie zredukowany, co finalnie pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Samodzielność przedsiębiorstwa zorganizowanego w nowy sposób oznacza jego większą efektywność i konkurencyjność.