Kilkaset tysięcy złotych dla Gminy Prudnik

Gmina Prudnik partycypuje w programie rządowym „Granty PPGR”. Wniosek wystosowany przez samorząd prudnicki został zaakceptowany, co wiąże się z możliwością skorzystania z łącznej puli przyznanych gminie środków, czyli niemal ośmiuset tysięcy złotych.

Środki te będą przeznaczone na zakup komputerów oraz innego sprzętu, który gwarantuje dobry i powszechny dostęp do Internetu dla dzieci z terenów popegeerowskich. Dzięki uzyskanym środkom gmina sfinansuje zakup takiego sprzętu dla grupy ponad 300 dzieci, które uczą się w szkołach na terenie Gminy Prudnik.

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, co w dzisiejszych czasach wiąże się ściśle z dostępnością do nowoczesnego sprzętu elektronicznego, bez którego nie może być np. prowadzona nauka w formule zdalnej.

Doświadczenia ostatnich dwóch lat pokazały, że dzieci z obszarów, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, nadal muszą się zmagać z różnymi wykluczeniami, w tym również elektronicznym, co dziś przekłada się bezpośrednio na proces edukacyjny i szerzej – oświatowy.

Sprzęt trafi do potrzebujących uczniów

Wszyscy mają nadzieję, że naukę zdalną mamy już ostatecznie za sobą. Jak wiadomo nauczanie za pośrednictwem Internetu nigdy nie zastąpi tradycyjnego modelu pedagogicznego i przynosi duże straty, zarówno pod względem treści samego nauczania, jak i wychowania, jednak z pewnością zwiększy się „udział” zdalnych form nauczania, szczególnie w szkołach wyższego szczebla.

Aby były one przeprowadzane w sposób efektywny, konieczne jest zapewnienie wszystkim uczniom porównywalnych warunków technicznych. W związku z tym powstał program dotacji rządowych „Granty PPGR”, który ma realnie i jak najszybciej zniwelować te niekorzystne różnice, które w ostatnich dwóch latach się ujawniły.

Prowadzenie zajęć zdalnych na terenach popegeerowskich okazało się dla nauczycieli bardzo dużym wyzwaniem, głównie z uwagi na braki w posiadaniu przez rodziny dostatecznej liczby komputerów osobistych.

O programie „Granty PPGR” pisze również portal InfoDebica.pl.