Koordynacja pomocy

Kilka dni temu Europa została dotknięta pierwszym konfliktem o charakterze pełnoskalowej wojny w XXI wieku. Rosja zaatakowała Ukrainę. Już kilka godzin później rozpoczął się masowy ruch uchodźców z Ukrainy do krajów sąsiadujących, w tym Polski, która przyjmuje najwięcej osób.

Od pierwszych godzin ruszyła też pomoc. Polacy wykazali się wielkim zaangażowaniem w jej niesieniu. Setki tysięcy Ukraińców, w zdecydowanej większości kobiet i dzieci, potrzebuje natychmiastowej pomocy. Potrzebne były (i wciąż są) tak podstawowe artykuły jak woda pitna, jedzenie, ale również środki higieny osobistej, bielizna, ubrania, obuwie, ciepłe koce…

Wiele osób, które zdecydowały się na ucieczkę z zaatakowanej Ukrainy musiało  ewakuować się niemal natychmiastowo, w związku z tym nie posiadają przy sobie podstawowych rzeczy, bez których trudno sobie wyobrazić bieżące funkcjonowanie.

Sytuację na granicy utrudniają pogarszające się warunki pogodowe. Polska po kilku dniach wojny przyjęła, jak się wstępnie szacuje, ok. 300 tysięcy osób. Zmienia się też powoli charakter pomocy, która z doraźnej staje się bardziej zorganizowaną.

Nie wiadomo ile potrwa kryzys

Nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będą wyglądały najbliższe dni i tygodnie. Jedno już jednak wiemy – pomoc, która świadczona była bardzo spontanicznie, zaczyna być organizowana, dzięki czemu może też być skuteczniejsza.

Władze Prudnika, podobnie jak innych miast i gmin w Polsce, zajęły się koordynacją działań podejmowanych przez prywatne osoby i wiele instytucji na ich terenach.

Po niedawnym posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego udało się ustalić priorytety działań, które będą podejmowane w najbliższych dniach.

Co w tej chwili jest najbardziej potrzebne?

Osoby chcące pomóc nadal proszone są o zakup artykułów medycznych, spożywczych o przedłużonym terminie ważności, środków chemicznych i higienicznych. Od 28 lutego br. wszystkie dary są odbierane w punkcie, który uruchomiono w hali sportowej przy ulicy Kościuszki.

Uruchomiono także specjalne konto, które obsługuje zbiórkę pieniędzy. Gmina przygotowuje się także na przyjęcie uchodźców. Mieszkańcy, którzy chcą zakwaterować uchodźców w swoich mieszkaniach proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego.

Jeśli znasz język ukraiński – wspomóż akcję pomocy uchodźcom – jako tłumacz.