Edukacja ekologiczna nie musi być nudna

W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele inicjatyw mających na celu polepszenie stanu powietrza, które w wielu regionach przekracza w istotny sposób normy jakościowe. Aby mogło dojść do stabilnej poprawny tej sytuacji, bezpośrednio rzutującej na nasze zdrowie, konieczne jest wprowadzenie zmian o charakterze technologicznym, ale nowe systemy grzewcze to nie wszystko.

Elementem budującym trwałą i pozytywną zmianę w tym zakresie jest edukacja proekologiczna – prowadzona od jak najmłodszych lat. Programy edukacyjne mające na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na kwestie tak istotne, jak zanieczyszczenie powietrza, wdrażane są już w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Jednym z takich projektów jest realizowany przez jedną z prudnickich szkół podstawowych program „Dobra atmosfera – JA decyduję”, który udowadnia, że edukacja może być efektywna poprzez atrakcyjność zaproponowanych dzieciom i młodzieży akcji, w których mogą wziąć udział i przede wszystkim – aktywnie je współtworzyć.

Jeden program – wiele inicjatyw

W ramach realizowanej właśnie inicjatywy podejmowanych jest wiele działań, których wspólnym mianownikiem jest poprawa stanu powietrza i zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci.

Projekt może być realizowany na wszystkich założonych wcześniej płaszczyznach dzięki dofinansowaniu z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Za środki te zrealizowane zostaną takie punkty projektu jak: zainstalowanie czujnika powietrza na budynku SP nr 4 w Prudniku. Czujnik ten będzie monitorował powietrze w okolicy przez 24 godziny na dobę, a z wynikami – na bieżąco – można się będzie zapoznać np. za pośrednictwem Internetu.

Sfinansowane zostaną także wycieczki tematyczne dla młodzieży do miejsc szczególnie cennych pod względem przyrodniczym, m.in. Opawskiego Parku Krajobrazowego. Będą to wyjątkowe spotkania, w ramach których odbędą się warsztaty edukacyjne.

Materiały z warsztatów można będzie zaprezentować w twórczy sposób w ramach konkursu na plakat, którego mottem będzie idea akcji, czyli czyste powietrze i dbałość o środowisko naturalne.

To tylko niektóre z punktów składających się na bogaty program inicjatywy „Dobra atmosfera – JA decyduję!”