Koniec maja… z pracą

Ostatniego dnia mają rozpocznie się kolejna, trzynasta już edycja, cieszących się dużą popularnością Targów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku.

Wydarzenie odbędzie się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku – podmioty, które wezmą udział w targach będą mogły przedstawić swoją ofertę na stoiskach, które zostaną zainstalowane w szkolnej sali gimnastycznej.

Najnowsza edycja Tagów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości, podobnie jak poprzednie, będzie się skupiać na możliwości przedstawienia oferty przez firmy, instytucje oraz szkoły osobom, które chcą podjąć zatrudnienie, uzyskać cenne dla nich informacje na temat różnych aspektów pracy, prowadzenia działalności, czy też kontynuować edukację na różnych szczeblach i dokształcanie.

Temu kluczowemu celowi służą takie wydarzenia, które są organizowane w całym kraju od lat. Tak jest również w Prudniku, gdzie mają możliwość spotkać się różne podmioty aktywne na rynku pracy i edukacji.

Prezentacja ofert pracy i edukacji

Targi odbędą się 31 maja 2022 r. Początek o godzinie 10:00. Zakończenie – trzy godziny później. W tym czasie można będzie bezpośrednio poznać oferty wielu pracodawców z terenu Prudnika i okolic oraz złożyć swoje aplikacje, umówić się na spotkania, rozmowy kwalifikacyjne itp.

Wiele osób decyduje się również na kontynuowanie edukacji na kierunku, czy kierunkach zbliżonych do zawodu wyuczonego, podobnie sporo osób zainteresowanych jest także całkowitą zmianą wykonywanego zawodu, co jest łatwiejsze dzięki możliwości uzyskania nowych kwalifikacji – za pomocą szkoleń zawodowych, kursów i innych form nowoczesnego nauczania – np. hybrydowego czy zdalnego.

Można się będzie także zapoznać zarówno z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi formami zatrudnienia i kształcenia. Do udziału w wydarzeniu zapraszają Starosta Prudnicki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.