Projekt „Laboratoria Przyszłości”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Prudniku wzbogacił się o trzy ważne obiekty, są nimi nowoczesne pracownie, które pod koniec roku szkolnego 2021/2022 oddano do użytku, a od przyszłego roku szkolnego, który rozpocznie się już we wrześniu, w pełni będą służyć dzieciom i młodzieży w różnym wieku, uczęszczającym do tej popularnej w Prudniku placówki edukacyjnej.

Pracownie powstały w ramach popularnego projektu edukacyjno-oświatowego „Laboratoria Przyszłości”.

Są to trzy pracownie, w tym: techniczna, gospodarstwa domowego oraz pracownia robotyki.

Pracownie zbudowano i wyposażono zgodnie z kompleksową koncepcją zakładającą ułatwienie dzieciom zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Są to sale o charakterze warsztatowym.

Dzięki takim obiektom uczniowie mogą w zdecydowanie większym stopniu wykazać się swoją kreatywnością, popartą zdobywaną sukcesywnie wiedzą, m.in. z zakresu techniki.

Projekt zrealizowany wspólnie z MEN

„Laboratoria Przyszłości” są cenionym przez środowisko edukacyjne projektem, którego celem jest wzmocnienie kompetencji technicznych uczniów już na etapie nauki w szkole podstawowej.

Aby trudne zagadnienia techniczne czy matematyczne były dla dzieci w tym wieku atrakcyjne i w związku z tym spotkały się z ich zainteresowaniem i zaangażowaniem, muszą być nowoczesne i niebanalne.

Rozwiązania dobrze znane i zbyt oczywiste nie wzmagają naturalnego zainteresowania tematyką techniczną i nie przyczyniają się do tego, żeby uczniowie, zarówno samodzielnie, jak i w grupach czuli się zachęceni do znajdowania nowych, a nawet nowatorskich, czyli twórczych i kreatywnych pomysłów.

Projekt został w pełni sfinansowany z budżetu państwowego, a dokładniej – ze środków znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Koszt całego przedsięwzięcia to sto kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zobacz w jaki sposób program „Laboratoria Przyszłości” realizowany jest przez inne gminy w Polsce.