Prudnicka Aleja Słowa

Prudnik doczekał się swojej alei gwiazd. Będzie to, a właściwie już jest – Prudnicka Aleja Słowa. Coraz więcej miast, zarówno większych, jak i mniejszych, bardziej lub mniej popularnych, tworzy tego rodzaju szczególne pomniki, które mają zwrócić uwagę na osoby szczególnie cenne dla kultury, sztuki i nauki.

W ten spektakularny sposób honorowane są osobistości znane na świecie, w Polsce, ale również współtworzące wyższą jakość życia, w różnych obszarach, w społecznościach lokalnych.

Prudnik dołączył do miast posiadających swoją aleję o charakterze pomnika. Będzie to jednocześnie aleja, która wyróżni tę miejscowość, ponieważ podobnej alei nie ma w żadnym innym mieście w Polsce.

Aleja dedykowana jest bowiem słowu, a szczególnie poezji. Czy w związku z inauguracją tego szczególnego przedsięwzięcia, Prudnik będzie miał szansę stać się miastem kojarzonym z tą piękną sztuką, jaką jest właśnie poezja? Czy stanie się polską stolicą poezji?

Czas pokaże. Takie jednak intencje i ambicje przyświecały inicjatorom przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim burmistrzowi Prudnika, Grzegorzowi Zawiślakowi.

Odwiedź poetów…

Nie ma, jak się wydaje, miejsca bardziej odpowiedniego do usytuowania Alei Słowa, jak Park Miejski. I właśnie tam, niedawno, odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem przedsięwzięcia, które ma na celu popularyzację poezji i samego miasta, ale również docenienie twórczości poetów związanych z całym regionem przygranicznym.

Na odlanych i zamontowanych już płytach znalazły się cytaty z utworów poetów pochodzących zarówno z Polski, jak i z Czech.

Projekt został zrealizowany m.in. dzięki środkom euroregionalnym, w ramach szerszego programu, funkcjonującego pod nazwą „Z poezją na Ty!”.

W uroczystym otwarciu Prudnickiej Alei Słowa uczestniczyli m.in. poeci, których wiersze znalazły się w tym szczególnym miejscu.