Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej zaprasza uczniów prudnickich szkół

Początek roku szkolnego to dobry czas na to, żeby zastanowić się nad swoją przyszłością, nie tylko edukacyjną, ale przede wszystkim zawodową, do której właściwa ścieżka edukacyjna ma doprowadzić.

Jak doskonale wiemy, nie zawsze zależność ta jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać. Od co najmniej kilkunastu lat, a właściwie niemal zaraz po zmianach ustrojowo-gospodarczych w roku 1989 rozpoczął się proces pewnej destabilizacji przejętego po PRL systemu edukacji, w tym szczególnie zawodowej.

Kolejne wprowadzane reformy nie przyniosły spodziewanego rezultatu w postaci dostosowania systemu nauczania na różnych poziomach do praktycznego zapotrzebowania rynku pracy na określoną wiedze i umiejętności. Tę lukę próbuje się zapełnić różnymi inicjatywami, realizowanymi głównie na poziomie lokalnym. Stąd popularność takich wydarzeń jak targi pracy.

Dużym zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się również działania podejmowane przez tzw. inkubatory przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość w szkole

Organizowane przez inkubatory, takie jak Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej działający przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, wydarzenia, warsztaty i spotkania nie mają bezpośredniego odniesienia do przedmiotów szkolnych (przedsiębiorczość).

Są to inicjatywy mające pomóc młodym ludziom w odpowiednim ukierunkowaniu ich działań na poziomie ponadpodstawowym, tak aby mogli jak najskuteczniej zdobywać tę wiedzę i umiejętności, które będą im potrzebne do tego, żeby rozpocząć w przyszłości swoją przygodę na rynku pracy.

Dlaczego „przygodę”? Praca to nie tylko konieczność zdobywania środków finansowych, ale również aktywność zabierająca znaczną część życia. Warto więc zrobić wszystko, żeby wykonywać taką profesję, która będzie się zgadzała z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, a co za tym idzie – będzie nie tylko koniecznością, ale również satysfakcją.

Pierwsze szlify na swojej zawodowej drodze możesz uzyskać już jutro, 6 października, uczestnicząc w Targach Pracy w CKZiU.