Stało się. Decyzja zapadła w kwestii wyremontowania ulicy Asnyka. Oczywiście jest to pozytywna decyzja. Pieniądze, których wymagają prace, trafią do gminy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz przebudowy ulicy Asnyka, ta kwota pokryje też odcinek drogi gminnej w Dębowcy.

Za mało pieniędzy?

Województwo polskie właśnie otrzymało bardzo duży zastrzyk gotówki z rządowego programu. Dzięki niemu będzie możliwe odremontowanie kilku kluczowych odcinków dróg. Kwota, o jakiej mowa to aż 55 mln złotych.

Jest jednak jeden powód, aby się nie cieszyć. Otóż powiat prudnicki otrzymał nie więcej niż 6 mln z całej tej puli.

Potrzeba remontów w Prudniku!

Niestety, ulice w Prudniku wymagają licznych remontów i ani przez chwilę nie ucieka to uwadze mieszkańców. Dlaczego stan prudnickich dróg wymaga aż takiej interwencji? Przede wszystkim na jezdniach znajdują się liczby dziury. Sprawiają one zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, którzy przez nie mogą stracić panowanie nad pojazdem i poważnie ucierpieć w wypadku.

Oprócz tego pojawia się problem z oświetleniem. Nie wszystkie odcinki są odpowiednio oświetlone. Na niektórych wieczorami ciemno. Dlaczego nie można pozwolić na taki stan rzeczy?

Gdy nie ma dobrego oświetlenia na drodze, to jest duże ryzyko, że uczestnicy ruchu nie zobaczą się nawzajem. Najgroźniejsze jest to w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pieszym. Chociażby dlatego tak ważne jest, aby nosić odblaski.