Związek Powiatów Polskich wyraża swoje zaniepokojenie w związku ze zmniejszającą się rentownością szpitali podlegających samorządom, zwracając jednocześnie uwagę na ich rosnące zadłużenie. Szczególne obawy budzi sytuacja Prudnickiego Centrum Medycznego, którego zarządzająca spółka kolejny rok z rzędu musi mierzyć się ze stratami finansowymi. Dodatkowo, coraz więcej lekarzy decyduje się na opuszczenie tego szpitala, co bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie placówki.

Jednym z symptomów tych problemów jest krótkotrwałe istnienie nowo otwartego oddziału geriatrycznego. Również oddział dziecięcy boryka się z deficytem, którego wielkość rocznie wynosi aż 1,2 miliona złotych.

Paweł Rubiński, który niedawno objął stanowisko prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego, podkreśla, że największymi przeciwnościami, z jakimi musi się zmierzyć placówka, są kwestie kadrowe i finansowe. Wskazuje przy tym na trudności w pozyskiwaniu personelu medycznego, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie brakuje możliwości rozwoju osobistego, które mogą zaoferować duże miasta. Trudno jest zatem osiągnąć równowagę między finansowaniem procedur medycznych a kosztami związanymi z obsługą pacjentów przez personel medyczny. To jest główna przyczyna braku zbilansowania działalności, zwłaszcza w przypadku szpitali powiatowych.

Sytuację tę doskonale ilustruje rok ubiegły dla prudnickiego szpitala, który wykazał stratę blisko 1,5 miliona złotych. Gdyby nie dofinansowanie ze strony budżetu powiatu, straty te byłyby jeszcze większe.