Planowane jest znaczne poszerzenie sprawności inwestycyjnej strefy przemysłowej położonej w Prudniku. Na ten cel, samorząd gminy otrzymał niemal 15 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

– Celem działania jest rozbudowa ulicy Przemysłowej, co obejmuje realizację kompleksowej infrastruktury technicznej drogi – wyjaśnia burmistrz Prudnika, Grzegorz Zawiślak.

– Planowane połączenie tej ulicy z ulicami Meblarską i Nyską umożliwi nam intensywne rozwijanie tej strefy inwestycyjnej. Obecnie jesteśmy blisko skończenia dokumentacji drogi, którą finansuje Katowicka Strefa Ekonomiczna. Środki finansowe, które pozyskaliśmy od rządu, są takim dodatkowym bonusem. Umożliwią one integrację całej infrastruktury strefy przemysłowej.

W bieżącej kadencji samorządowej, prudnickie władze skupiały się na nabywaniu gruntów prywatnych, które przechodziły przez obszar miejskiej strefy inwestycyjnej. Do strefy dołączono również teren ogrodów działkowych, które wróciły w posiadanie gminy. Jak zapewnia burmistrz, już teraz istnieją inwestorzy, którzy są zainteresowani umieszczeniem swoich firm na tym obszarze.