Urząd Miejski w Prudniku niedawno ogłosił, że mgr inż. Witold Isalski, projektant z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w obsłudze firm budowlanych, został mianowany na stanowisko Prezesa Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wszystkim pracownikom Urzędu składamy serdeczne gratulacje dla nowo mianowanego Prezesa i życzymy mu sukcesów w jego nowej roli.

Jednocześnie żegnamy się z poprzednim Prezesem Mirosławem Czupkiewiczem, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby podziękować mu za jego nieocenione wkład w Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i złożyć mu najlepsze życzenia na emeryturę.

Do publiczności kieruje się również sam Mirosław Czupkiewicz, który po czterdziestu latach pracy zawodowej przechodzi na emeryturę. Z wdzięcznością dziękuje wszystkim tym, którzy towarzyszyli mu na tej drodze zawodowej. Cieszymy się, że miał możliwość wpływania na rozwój Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i życzymy mu spokojnej emerytury.