12 października, w czwartek, została oficjalnie udostępniona dla użytkowników nowa trasa rowerowa łącząca Łąkę Prudnicką z Moszczanką. Jest to trasa długości czterech kilometrów, która ma na celu zapewnić komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. Dodatkowo, Powiat Prudnicki otrzymał środki finansowe na rozbudowę tej samej ścieżki rowerowej, której docelowym punktem będzie Pokrzywna położona w Górach Opawskich.

Początek nowo wybudowanej trasy rowerowej znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej prowadzącej z Prudnika do Głuchołaz z drogą powiatową, której kierunek wiedzie do Pokrzywnej. Inwestycja powstała przy okazji realizacji gruntownej modernizacji drogi powiatowej łączącej Łąkę z Moszczanką.

Nowy ciąg komunikacyjny nie jest tylko drogą dla pieszych i rowerzystów pokrytą asfaltem. Znajduje się na nim nawet specjalny punkt odpoczynku dla podróżujących, który dodatkowo jest wyposażony w zestaw kluczy służących do drobnych napraw.

Wicestarosta prudnicki, Janusz Siano, wyjaśnia, że dzięki funduszom z Polskiego Ładu udało się zdobyć dodatkowe 2 miliony złotych na zakończenie budowy trasy rowerowo-pieszej, której końcowym punktem będzie Moszczanka i granica powiatu w Pokrzywnej. Potwierdza, że już teraz można zaobserwować duży ruch rowerowy w kierunku Gór Opawskich, a dokładniej Jarnołtówka. Dzięki tej inwestycji piesi, rowerzyści, ale również kierowcy będą mogli korzystać z komfortowej i nowoczesnej drogi.