W jednym z żłobków w Prudniku doszło do zakażenia salmonellą, a niepokojące objawy choroby zaobserwowano u 14 dzieci. Wszystkie zainfekowane pałeczką salmonelli maluchy obecnie znajdują się w swoich domach, gdzie oczekują na wyniki kolejnych badań medycznych.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Prudniku, Adam Piotrowski, podkreślił, że natychmiast po wykryciu problemu podjęto konieczne działania. Zostały przeprowadzone kontrole sanitarne zarówno w miejscu opieki nad dziećmi, jak i w firmie cateringowej, która dostarcza posiłki dla placówki.

W ramach działań kontrolnych pobrano próbki materiału diagnostycznego od osób odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków dla dzieci. Dodatkowo przeprowadzono testy sanitarne sprawdzające czystość mikrobiologiczną oraz przebadano próbki środków spożywczych. Obecnie trwają badania mające na celu określenie źródła zakażenia.