W ostatnim miesiącu minionego roku, a więc w grudniu 2020, miało miejsce oficjalne zakończenie i podsumowanie realizacji projektów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na terenie gmin Głogówek i Lubrza. Wcześniej, dokładnie w sierpniu tego samego roku, analogiczne spotkania odbyły się w innych gminach, mianowicie Białej i Prudniku.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka stanowi nowatorski na skalę kraju program, którego autorstwo przypisuje się Samorządowi Województwa Opolskiego. Celem inicjatywy jest umożliwienie sołtysom zdobycia środków finansowych niezbędnych do wprowadzenia w życie niewielkich projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wiejskich społeczności. W bieżącym roku kwota wsparcia dla każdego z projektów wyniosła dokładnie 6,5 tys. złotych. Środki te zostały przekazane z budżetu Województwa Opolskiego. Dodatkowo, analogicznie jak w latach ubiegłych, projekty otrzymały wsparcie ze strony Samorządu Powiatu Prudnickiego oraz samorządów gminnych.

Na uroczystym przekazaniu tablic pamiątkowych obecni byli liczni przedstawiciele władz i urzędów. Wśród nich znaleźli się: Zuzanna Donath-Kasiura, pełniąca funkcję wicemarszałka Województwa Opolskiego, starosta prudnicki Radosław Roszkowski, wójt Gminy Lubrza Mariusz Kozaczek, burmistrz Głogówka Piotr Bujak, radna Sejmiku Województwa Opolskiego Janina Okrągły oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak. Nie mogło oczywiście zabraknąć sołtysów oraz pracowników urzędów zaangażowanych w realizację projektu.